Personlig Träning med CoachCarbo

 

3D Träning - Personlig Träning i sitt essä

Vad är 3D Träning?


3D Träning är inte ett koncept, det är en samling principer som leder 3D Tränaren till strategier och resulterar i individanpassade övningar som används i träningen. Varje rörelse och övning utgår från personens behov och mål. 

Alla människor är unika och har en egen ”signatur” i sitt rörelseschema vilket vi inom 3D träningen tar i beaktning. För finns det inte ”rätt” eller ”fel” i en övning, däremot finns det rörelsebeteende som över tid ger oss negativa reaktioner. Vi ser generellt smärta som en negativ signal, vilket betyder att användaren inte ska göra rörelser i smärtsamma vinklar. Däremot så vill man gärna att användaren tränar i vinklar nära problemområdet för att just träna upp kroppen för att klara av den svåra vinkeln.

Varje människans unika egenskaper är viktigt i 3d Träning. Varje individ kommer göra olika övningar och variationer utifrån individens behov. Vi hittar dina starka sidor och med hjälp av dom tränar vi upp dina mindre starka sidor för att du ska kunna röra dig fritt och göra vad du vill utan att utsätta kroppen för överbelastning eller fara. 

Tillsammans hittar vi dina mål, dina behov och gemensamt går vi vägen för att nå dina mål!

Personlig Träning sker på eller i närheten av ACID Training i Stockholm.

Är du min nästa klient? - Ansök idag!

© 2017 by CoachCarbo. Proudly created with Wix.com   Privacy Policy   Terms & Conditions

KONTAKT
ADRESS

Anders Carbonnier

CoachCarbo

@ ACID Training

Tegnérgatan 18

113 58 Stockholm

HITTA HIT
Anders Carbonnier, personlig tränare, Östemalm, 3d tränare, Coach Carbo, kost, diet, wellness, procoach, precision nutriton